ILLUSTRASJON: Vi blir stadig minnet om å legge bort alt som tynger, men det er en vanskelig lekse å lære, skriver Ivar Gjerdi. Foto: Adobe Stock

Stol på Gud

«Kast på Herren det som tynger deg, han vil sørge for deg! Han vil aldri i evighet la den rettferdige vakle» (Salme 55,23).

Det er knyttet et minne til dette verset. I forbindelse med en konferanse skulle jeg bo på en kristen internatskole. Det var oppredde senger, og på puten lå en velkomsthilsen med nettopp dette verset.

Jeg kjente at jeg trengte det akkurat da. Jeg opplevde det som en trøst og en oppmuntring. Det er et løfte fra Gud selv. Han vil ta det hele og fulle ansvar for den som setter sin lit til ham.

Det er fra en læresalme av David, som har en spesiell bakgrunn med opprør, forfølgelse og en venn som svikter David. Derfor er salmens budskap: Stol på Gud når vennene svikter!

Vi har så lett for å dra med oss de vanskelige og tunge byrdene, og vi bærer ofte med oss mer enn vi kan makte. I en annen oversettelse er ordet tro i Bibelen oversatt slik: «Å hvile på Jesus med hele sin vekt.» Det er løsningen!

Vi blir stadig minnet om å legge bort alt som tynger, men det er en vanskelig lekse å lære. Snakk med Jesus om det! Det finnes ingen annen måte å bli kvitt det på. Vi skal få hvile i Jesus, og han løfter av oss det tunge og vanskelige og setter oss fri.

David sier også: «Legg din vei i Herrens hånd, stol på ham, så griper han inn!» (Salme 37,5). Vi kan stole på Guds løfter!