ANDAKT: Selv når mørke og truende skyer dukker opp på himmelen, er Gud med, skriver andaktskribenten. Foto: Irina Iriser / Unsplash

Regn med Gud - det er et løfte

«Herren selv skal gå foran deg. Han skal være med deg. Han svikter deg ikke og forlater deg ikke. Vær ikke redd og mist ikke motet!» 5. Mosebok 31,8.

Dette er et løfte som vi alltid skal få regne med. Det er godt å få ta det med seg inn i hverdagens forskjellige livssituasjoner. I vanskelige og sorgtunge tider leter man gjerne etter ord til trøst. I en slik situasjon fikk jeg selv bibelordet som er sitert. Det er siste del av det Moses sa direkte til Josva i sin tale i forbindelse med innsettelsen av ham som ny leder for israelsfolket.

I dag kan vi få ta det til oss som et ord til trøst og hjelp når livet kan bli tungt, også med sorg og savn. For det kan komme dager som er så tunge og smertefull at vi ikke skjønner hvordan vi skal kunne bære dem. Plutselig kan den klare himmelen bli til mørke og truende skyer. Den friske medvinden forvandles til truende stormkast. Hva skjer?

Man opplever sykdom, sorg, brutte familie – og vennskapsrelasjoner og mye mer. Problemer som kan ta fra oss både gleden og frimodigheten. Tingene blir snudd opp ned. Det føles som om grunnen svikter under føttene.

Da er det godt med en annen trøstefull hilsen fra Gud. Nå fra Jesaja 41,10: «Vær ikke redd, for jeg er med deg. Se deg ikke rådvill omkring, for jeg er din Gud! Jeg gjør deg sterk og hjelper deg, ja, holder deg oppe med min frelserhånd.»