LYSET: Står vi på for det virkelig store Lyset!
 Jesus sier jo det: Jeg er verdens lys!

I arbeid for lyset

En av de som virkelig sto på for å bringe fyrlys langs Norges kyst var Carl Fredrik Diriks. Han var fyrdirektør fra 1855–1881, og om ham skriver Ida Elisabeth i boken «Fyret skal være tent».

«… Diriks krevende rolle som fyrdirektør og administrator er påfallende nedtonet. Som fyrdirektør gjorde Carl Fredrik Diriks en uvurderlig innsats for det norske fyr- og merkevesen. I hans sjefsperiode ble det opprettet over 80 nye fyrstasjoner og fyrlykter. (…)

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Hans formidable innsats når det gjaldt å tilrettelegge disse etter datidens forhold enorme byggeprosjekter på holmer og skjær kommer ikke fram i det hele tatt. Han jobbet under ekstreme forhold, og han var alltid på farten – og til å begynne med hadde ikke Fyrdirektoratet engang en egen båt!

Her skulle det seiles, navigeres og ros, det skulle dykkes (!) og sprenges – og det er nesten utrolig hvilken arbeidskapasitet – og kunnskaper – den gode Diriks var i besittelse av. Når man tenker på logistikken her, på midten av 1800-tallet, blir man aldeles målløs. Uten kommunikasjonsmidler og kraftige mekaniske hjelpemidler var alt ekstremt vanskelig.»

Sterkt å lese om hvordan Diriks sto på for lyset. Står vi på for det virkelig store Lyset!
 Jesus sier jo det: Jeg er verdens lys! (Johs 8,12) og la oss også ta med ordene fra Johs 1,9: «Det sanne lys som opplyser hvert menneske, var i ferd med å komme til verden …» 
Nå er han kommet, men det har ikke alle fått lys over. Skulle vi ikke bringe Lyset til dem?