KORSET I SENTRUM: En omtale av Guds kjærlighet uten å sette korset i sentrum, utelater selve hovedsaken, skriver Egil Sjaastad.

Hvor møter vi Guds kjærlighet?

Gud elsker hvert eneste menneske. Han kan ikke annet, for Gud er kjærlighet (1Joh 4,8). Han verdsetter hele sitt skaperverk, men kjærligheten hans er rettet mot oss. Han elsket verden (Joh 3,16), og «verden» er mennesker av alle kategorier. Hver enkelt av oss.

Men hvor kommer denne kjærligheten til uttrykk? I dagliglivets små og store gleder?

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Ja, Bibelen er ikke fremmed for det. «Skjønner du ikke at Guds godhet driver deg til omvendelse?» heter det (Rom 2,4). Guds godhet lokker på mennesket og vil gi det en ny retning. Han ønsker jo at alle skal bli frelst.

Men Rom 5,8 setter det hele på plass for oss: «Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere.» En omtale av Guds kjærlighet uten å sette korset i sentrum, utelater selve hovedsaken.

Merk tidsbruken av verbene: Gud viser sin kjærlighet mot oss ved noe som skjedde da! Det som skjedde den gangen, viser hvor høy han elsker oss .

Og merk: Jesu lidelseshistorie gjaldt meg i egenskap av synder. På korset skjedde det store oppgjøret: Jesus døde for våre synder – etter Skriftene (1 Kor 15,3). Jeg har fortjent Guds anklage og fordømmelse, men ved troen får jeg erfare hans ufattelige kjærlighet.

La oss i dag si et høyt «takk og lov»!