FRIVILLIG: Gud sparte Abraham fra å ofre sin sønn, men sparte ikke sin egen. Jesus var frivillig med på dette, skriver Håkon C. Hartvedt.

Frivillig

Guds kjærlighet er langt over min forstand. At Jesus var villig til å dø for mine synder likeså. Det var jo du og jeg som hadde fortjent straffen. Men det var ingen vei for å frelse oss enn at Faderen ga sin egen sønn. Og Han som sparte Abraham fra å ofre sin sønn, sparte ikke sin egen. Jesus var frivillig med på dette, og lidelseshistorien forteller oss litt om hva det kostet.

Fantastisk kjærlighet. Guds suverene frelsesplan som Gud satte i verk, fordi det ikke fantes annen mulighet for vår frelse.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Men sannheten tro i kjærlighet må jeg spørre deg som leser dette:

Ringeakter du det Jesus har gjort, ved å ikke bry deg om det, ikke ta imot det?

Det er kjempealvorlig, for da skubber du det eneste håpet som finnes fra deg.

Hebreerne 2,3 sier det sier det slik: « … hvordan skal vi da unnfly om vi ikke akter så stor frelse?»

Måtte ikke du gjøre det.

Ser du din Frelser på korset, ser du den kamp han har.

Ensom, forlatt av alle, ja, av sin egen far.

Det var for våre synder, at han på korset hang,
 Kun for å frelse verden, fra død og undergang.

Å, min kjære Jesus, aldri fatter jeg,

Artikkelen fortsetter under annonsen.

at du kunne lide korsets død for meg.

Takk at lyset skinner alltid klart derfra.

Takk for hver som finner deg på Golgata.

Ser du de naglede hender, ser du hans sides sår.

Se, kjære venn som ennå borte fra Jesus går.

Kom med din synd til Jesus, han som deg elsker så.

Skynd deg å motta frelsen, som du i dag kan få.

(Skrevet av Harry Skagestad, Kristiansand, i en vekkelse i Vågsbygd i 1942, utdrag.)