FORANKRING: – Herren er min hyrde, jeg mangler ingenting. Hva om vi kunne forankre vårt liv i Gud, og finne identitet, tilhørighet og mening i Ham? siterer Håkon C. Hartvedt fra Svein Høyseters bok, Giverglede.

Forankre vårt liv i Gud

I dag plukker jeg litt fra Svein Høyseters bok: Giverglede.

«‹Coca-Cola, the real thing›, slik lød en reklame for mange år siden. Så religiøs var denne reklamen i sitt uttrykk at flere fikk et behov i etterkant for å lage en alternativ reklame som het: ‹Jesus, the real thing!› Og vi kan spørre: Handler reklamen bare om brus, eller tar den sikte på å forme oss på dypet av vårt liv? Hva er det som er the real thing?

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Alan Hirsch, kjent teolog og forsker, har sagt at konsumentkulturen vi lever i, er en religion.

Grunnen til det er at vi gjennom sofistikert reklame tilbys mer enn selve produktet, vi tilbys også mening med livet, hensikt, identitet og tilhørighet. Og alt dette leter mennesker etter.

Mennesker leter etter tilhørighet fordi vi er skapt til å høre til. Vi søker å finne vår identitet, hvem vi egentlig er, og vi leter mening. (…)

Det kan være lurt å spørre seg selv: – Hva er det som driver meg? Hva er det som former mine tanker, holdninger og handlinger. Hvorfor gjør jeg det jeg gjør? 1000 stemmer forteller oss hvem vi er, eller hvem vi burde være. De roper til oss hvorfor vi bør kjøpe et produkt. (…)

Hva om vi kunne møte de 1000 stemmene med denne ene stemmen: Herren er min hyrde, jeg mangler ingenting. Hva om vi kunne forankre vårt liv i Gud, og finne identitet, tilhørighet og mening i Ham?»

--
Så langt Høyseter, og vi vil gjerne putte på ordene i Matt. 6,33: «Søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg!»