BETINGELSER: Betingelsene er: ydmykhet, bønn, søke Guds ansikt og omvende seg fra onde veier, skriver Håkon C. Hartvedt.

En betingelse

I dag vil jeg følge litt opp andakten fra i går, og jeg går inn på det samme bibelordet fra 5. Mos. 28,13:

«Herren skal gjøre deg til hode og ikke til hale. Du skal alltid være ovenpå og aldri ligge under, såframt du hører på Herrens, din Guds bud, som jeg i dag byr deg å ta vare på og holde, og såframt du ikke viker av fra noen av de ordene jeg legger fram for dere i dag, verken til høyre eller til venstre, så du følger andre guder og dyrker dem.»

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Ja, vi skal være hode, ikke hale.

Men det ligger en betingelse her: « … såframt du hører på Herrens, din Guds bud, som jeg i dag byr deg å ta vare på og holde, og såframt du ikke viker av fra noen av de ordene jeg legger fram for dere i dag, verken til høyre eller til venstre, så du følger andre guder og dyrker dem.»

Du blir aldri noe hode i denne sammenhengen om du lever i synd. Budskapet her er klart:

Du skal høre på Guds bud, ta vare på og holde dem, og ikke vike fra dem verken til høyre eller venstre.

Det ligner litt på et ord som blir sitert svært mye i dag:

« … og så mitt folk, som er kalt med mitt navn, ydmyker seg og ber og søker mitt åsyn og omvender seg fra sine onde veier, da vil jeg høre i himmelen og tilgi deres synd og lege deres land.» (2. Krøn. 7,14)

Her er betingelsene: ydmykhet, bønn, søke Guds ansikt og omvende seg fra onde veier.

Så veien å gå er å først ordne opp i vårt eget forhold til Gud, og bekjenne og motta Hans tilgivelse. Da står vi stødig i striden. Da kan vi være hode, ikke hale.