GODE FRUKTER: Et godt tre, bærer god frukt. Sier Jesus. Er det ikke slik? Det er et sikkert tegn hos alle med en sunn, kristen åndelighet at de bærer god frukt, skriver Dag Martin Østevold om her. Foto: Adobe Stock

Disse tegnene følger sunn åndelighet

Det finnes mye som er sunt. Og det finnes alle slags former for åndelighet. Men hva kjennetegner dem som har en sunn, kristen åndelighet? Bare Det nye Testamentes hellige kan sikkert vise oss veien til dette.

For gjennom dem taler Gud. Siden Gud ikke har forandret seg, vil det vi ser hos dem, også ses hos dem i dag som er gode, moderne forbilder for oss. Sunn, kristen åndelighet består ikke av én ting, men mange ting. Og alt henger sammen med alt. I Paulus` bønn ledes vi til noen av disse kjennetegn:

Les også
Støres kone ordineres til prest

Bønn til Gud, er et tegn. Jesus bad. De første kristne holdt seg trofast til bønnene. Paulus bad. For andre. Og bad om forbønn for seg selv. for bønn er de maktesløses språk til den allmektige. Felles og alene.

Til Ham som kan gjøre mer, langt utover det vi ber om og forstår. Ber du? Ofte må vi innrømme at våre bønner er selviske. En medisin mot dette, på vei til sunn, kristen åndelighet er å be Bibelens bønner. For seg selv og andre. For slik vi ber, tror vi. Og slik vi tror, ber vi.

Kjærlighet, er et tegn. Den som har en sunn, kristen åndelighet har tatt imot Guds kjærlighet i Jesus Kristus. Denne kjærlighet er også utøst i hjertet ved Den Hellige Ånd som bor i den troende. Og han lengter etter stadig å fylles av Guds kjærlighet. For Gud er jo kjærlighet. Det største bud er kjærligheten. Åndens frukt er kjærlighet.

Les også
Vær på vakt mot en forandret tidsånd

Dersom dine åndelige lengsler handler om alt annet enn å elske Gud og naboen i alt det innebærer, er du på ville veier. For størst er kjærligheten. Den som elsker er født av Gud og kjenner Gud.

Se nøye i evangeliene og i alle Paulus` brev – og du vil se at kjærligheten er et sikkert tegn. Be stadig om å «få kjenne Guds kjærlighet som overgår all kunnskap» og å leve i kjærlighet!

Mer og mer innsikt og dømmekraft er et tegn hos dem som har en sunn, kristen åndelighet. Ikke mindre og mindre. Men «mer og mer». De vokser stadig. Uten innsikt og dømmekraft kan man ende opp som en svermer og en vranglærer som fører folk vill.

Les også
Ønsker håndspåleggelse i det øyeblikket han skal henrettes

Vi behøver «visdoms- og åpenbarings ånd til kunnskap om Gud». Uten kjærlighet, kan man med bare innsikt ende opp som en hard fariseer. Merk deg at Paulus og Silas vel hadde kjærlighet med innsikt og dømmekraft da de var i Filippi.

Men de så alvorlig uenighet i menigheten (Fil. 4,1), møtte motstand blant noen ukjærlige predikanter (1,15f; 3,2) og de ble arrestert av offentligheten «for å ha forkynt skikker vi som romerske borgere ikke har lov til å følge» (Apg. 16,12ff).

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Vit derfor at Guds kjærlighet med mer og mer innsikt og dømmekraft, ikke alltid vil bli verken forstått eller tatt imot. Selv ikke i kirken.

Les også
Den økologiske krisen er en åndelig krise

Kristne med en sunn åndelighet innrømmer at «hvis noen mener at han vet noe, så kjenner han det ennå ikke slik han burde». (1.Kor. 8,2) Og likevel: Å avgjøre hva som er rett i de forskjellige spørsmål er et tegn hos dem som har en sunn, kristen åndelighet. Personlig og i Guds menighet.

De er kloke som slager og enfoldige som duer. Dette er stort, selv om «vi kjenner stykkevis og taler profetisk stykkevis». Merk deg at sann livsvisdom sparer deg for tusen ulykkelige og ukloke livsvalg.

Den er frukten for dem som har sann kjærlighet med innsikt og dømmekraft. For de har lært å avgjøre hva som er rett i de forskjellige spørsmål. «Pass derfor nøye på hvordan dere lever, ikke som ukloke mennesker, men som kloke, så dere bruker den dyrebare tiden godt, for dagene er onde. Vær ikke uforstandige, men forstå hva som er Herrens vilje.» (Ef. 5,15f)

Les også
Velgjerninger

Blikket på Jesus Kristus og forventningen om Hans gjenkomst, er et tegn. Man kan ikke være en sunn, åndelig kristen uten å ha blikket festet på Jesus Kristus. Absolutt alle løfter, vårt barnekår og all velsignelse for oss i tid og evighet er alene knyttet til Ham som døde og oppsto for oss.

All sunn, kristen åndelighet kretser om Jesus. Opphøyer Ham. Og gleder seg over barnekåret Han har kjøpt oss hos Gud Fader, den åndelige velsignelsen Han har gitt oss i himmelen – og alt Han forbereder for oss.

Der finnes ingen mulighet til å stå «rene og uten feil», uten å være i Kristus ved troen og å vandre i Ham. Å leve sitt liv i lyset av at denne Jesus Kristus som kom i fornedrelse til oss, også kommer igjen i makt og herlighet på Herrens dag – og at vi alle må fram for Hans domstol for at vi kan få igjen for det vi har gjort i kroppen, enten godt eller vondt, skaper gudsfrykt og er et sikkert tegn hos alle dem som har en sunn, kristen åndelighet.

For «vi har vårt hjemland i himmelen og derfra venter vi Herren Jesus Kristus som frelser og Herre». Kristus er det evige liv. Han har det evige liv. Til slutt må alle bøye seg for Ham. For det er Ham alene Gud har sendt til vår frelse. Den frelse som også er oss nærmere nå, enn da vi kom til troen.

Les også
Vis lojalitet til Gud og keiseren

Rettferdighetens frukt, er et tegn. Et godt tre, bærer god frukt. Sier Jesus. Er det ikke slik? Det er et sikkert tegn hos alle med en sunn, kristen åndelighet at de bærer god frukt. Som varer.

Det vil du alltid merke hos dem som er frelst av nåde, ved tro på Kristus. De er skapt til gode gjerninger som Gud forut har lagt ferdige for dem. Og mange ganger, på små og store måter vil du merke denne gode frukten i deres liv og glede deg over den. «Full av rettferds frukt.» Tenk det!

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Til lov og ære for Gud. Den som har en sunn, kristen åndelighet vet at Guds ære er alle tings mål. Ikke min ære. Men Hans. For dette er hva du er skapt til: å være til pris og ære for Gud og å glede deg i Ham for evig.

La det skje, o Gud!

Fil. 1,9–11

«Og dette ber jeg om, at deres kjærlighet må bli mer og mer rik på innsikt og dømmekraft, slik at dere kan forstå og avgjøre hva som er viktig, og stå rene og uten feil på Kristi dag, fylt av rettferds frukt som vokser fram ved Jesus Kristus, til lov og ære for Gud.»