JESUS: Den mørkaste dagen for Jesus, vart lysaste dagen for oss, heiter det i songen skrevet av Gunnar Ingebrigtsen.

Den mørkaste dagen for Jesus, vart lysaste dagen for oss

Tittelen viser til en nyskrevet sang av min gode venn, Gunnar. Han har det med å få sanger fra Herren, som han skriver mer eller mindre rett ned. Denne traff meg rett i hjertet. Her er hele Evangeliet forkynt i fire sangstrofer. Og hele sangen understreker, igjen og igjen, at Jesus døde for oss. For deg og meg. Og det er jo det som er så stort.

Midt i myldret av mennesker, kan jeg ta imot dette som mitt, og du som ditt. Her er Gunnar sin tekst:

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Den mørkaste dagen for Jesus

vart lysaste dagen for oss,

då Han gav sitt liv for oss alle

og sona vår synd på ein kross!

Tenk Han som var reinast tok skulda

som låg over heile vår jord,

og difor så kan me få jubla:

Hans kjærleik er underfull stor!

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Den mørkaste dagen for Jesus

vart lysaste dagen for deg,

for vreiden som skulle deg ramma,

tok Herren i staden på Seg!

Tenk, Gud måtte stengja Han ute,

kor vondt for din Frelsar det var!

Ja, Faderens åsyn seg skjulte!

I Ordet me ser det så klart!

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Men sjølv i den mørkaste time

då vona for alt døydde ut,

var Himmelens lyspunkt å finne,

å møta Den Nådige Gud!

For Kristus betalte vårt skuldbrev,

Han sletta det ut ved sitt blod,

og me som har teke imot Han,

får leva i tillit og tru!

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Ja, me som har teke vår tilflukt

til Kristus, Guds veldige Son

skal eingong få herlig erfara

at Han er vår levande von!

Når timen her nede er inne

og me skal få møta vår Gud,

vil Han oss i Frelsaren finne,

ikledd hans heilage skrud!

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Gunnar Ingebrigtsen