TRØSTEBILDENE: Konklusjonen for sjelesorgen blir: Kristus overvant min død ved sin død, utslettet min synd ved sin forsoning, beseiret mitt helvete ved å bli forlatt og fordømt av Gud, skriver Egil Sjaastad.

Bilder til trøst

I skriftet «Om å forberede seg til å dø» omtaler Luther tre dystre bilder som så lett trer fram for vårt indre: «Det første er det fryktinngytende bildet av døden, det andre det skremmende og mangfoldige bildet av synden, og det tredje det utålelige og uunngåelige bildet av helvete og den evige fordømmelse. Ut fra disse bildene vokser nå alle slags forestillinger, og med slike tillegg blir bildene store og sterke.»

Luthers gledelige budskap i sin sjelesorg var at det finnes tre bilder som fullstendig kan nedkjempe og bryte de dystre bildenes makt. Det er bilder som Jesus Kristus malte på korset.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

«På korset har han stilt seg fram for oss som et trefoldig bilde som vi skal holde opp for vår tro mot de tre onde bildene som den onde ånd og vår natur anfekter oss med for å rive oss ut av troen.»

På korset er nemlig Jesus – i egen person – den som «oppsluker» dødens bilde i dets motbilde: livet (slik påskedag bekrefter det).

På korset er han selve bildet av Guds nåde, motbildet som «oppsluker» syndens bilde.

Og på korset er han den som blir forlatt og fordømt av Gud. Slik «oppsluker» han bildet av helvete, ja, erobrer det.

Konklusjonen for sjelesorgen blir: Kristus overvant min død ved sin død, utslettet min synd ved sin forsoning, beseiret mitt helvete ved å bli forlatt og fordømt av Gud.

Der, i trøstebildene, ligger frelsesvissheten gjemt.