MISJONSBEFALING: La oss leve Jesuslivet ut i hverdagen. Når vi er lydige aktiveres Hans kraft. La oss gå frimodig, skriver Irene Krokeide Alnes.

Aktiver misjonsbefalingen

Er ikke misjonsbefalingen aktiv i dag. Jo, den er topp aktuell. Men alle Guds barn er ikke aktive. I Bibelen ser vi de første kristne, de klarte ikke tie om Jesus, men vi klarer det så altfor godt.

Det sto et leserinnlegg i en avis. «Vi kristne klager på avkristningen i landet vårt. Men vi har selv vert med på prosessen med vår taushet og lite tiltak for å stoppe den.»

Artikkelen fortsetter under annonsen.

1Og Jesus sa: Meg er gitt all makt i himmel og på jord! Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende! Matt 28,18–20

Guds folk er ikke noen ubetydelig faktor i landet vårt. Sporene er sterke og mange. Når det har vert stevner i kristen regi, med mange tusen unge til stede, så har det ikke vert bruk for ordenspoliti, ingen i fyllearresten, ingen økonomisk belastning for samfunnet. Tvert imot.

En politiker sa; Det er ikke de som har gått på søndagskolene vi finner i fengslene. Dette folket, lever etter Jesu ord: «Du skal elske din neste som deg selv.» Ingen samfunn har tapt på å ha slike medborgere.

Vi er Jesu etterfølgere, la oss følge ham ut på misjonsmarken om den er i vårt land eller lenger ut.

La oss leve Jesuslivet ut i hverdagen. Jesus har bare oss som tror til å nå «verdens ende». Og når vi er lydige aktiveres Hans kraft. La oss gå frimodig.

La oss be: «Herre vekk din menighet, men vekk meg først!»

Les også
Dette har Misjonskirken kjempet for
Les også
Misjonærbarn i et historisk perspektiv