Hvordan skapes store teologer?

Synspunkt

Augustin, Krysostomos og Luther var ikke ufeilbarlige. Men de hadde en absolutt nødvendig grunnholdning felles: Ymykhet overfor Gud og hans ord. Reformasjon i kirkelivet må begynne der.