Allah og Kristus likestilt i det nye Norge

debatt

Kongen uttalte i en tale nylig at nordmenn tror på Gud, Allah og ingenting. Det foregår en stille revolusjon der den kristne troen byttes ut.

Tid for en ny verdikommisjon

SYNSPUNKT

Vi må uansett aldri slutte å diskutere hvordan våre verdier skal omsettes i praktisk politikk, og det er for viktig til å overlates til politikerne alene.