Jordan full av kristen historie

kristne spor

– Uansett hvor 
i Jordan du går, finner du kristne spor, sier direktøren for museet 
i Amman, Ihab Amarin.