Det er viktig å si fra

SYNSPUNKT

Så har det skjedd, at flere har tillagt meg motiver med min kronikk. Jeg skal visst nok ikke ha ønsket en debatt rundt «Frelst» eller Jan Hanvold. Disse sakene har ikke vært i mine tanker da jeg skrev artikkelen.

Varsler bare for å få oppmerksomhet

SYNSPUNKT

«Nå har du vel fått nok oppmerksomhet?», var det en som spurte meg. Nei, det har jeg ikke. For jeg har noe viktig å si på vegne av mange.

Tildeles Ossietzky-prisen

ytringsfrihet

Varsleren Edward Snowden tildeles årets Ossietzky-pris for sin innsats for ytringsfriheten Den norske PEN-klubben vil forsøke å få prismottakeren til Norge i november.

Roser varslere 
på Betanien

årskonferanse

I kjølvannet av Betanien-saken oppfordrer Metodistkirken sine medlemmer til å si ifra om problematisk oppførsel, også hos ledere.

Nøler med å anbefale folk å bli varslere

varsling

Folk som sier fra om kritikkverdige forhold i arbeidslivet, betaler ofte en høy pris for å gjøre samfunnet en stor tjeneste, mener forsker Birthe Eriksen.

– Slipp 
mannen 
min ut
 av Israel

vil flytte

Kristin Joachimsen kan ikke skjønne at Mordechai Vanunu 
er noen sikkerhetstrussel. Hun ber ektemannen få lov til å komme til Norge.

Fikk verdenskjent varsler til Norge

menneskehandel

Fredrik Stegen, Joakim Birkeland og Marcus Vindenes fra Bergen har denne uken fått en av verdens mest kjente varlsere, Kathy Bolkovac, til Bergen.

The Guardian tvunget til å slette dokumenter

Samfunn

Den bri­tis­ke avisa The Guar­di­an opplyser at myn­dig­he­te­ne tvang dem til å slet­te do­ku­men­ter de hadde fått fra den ame­ri­kans­ke vars­le­ren Ed­ward Snow­den.

Chartret fly skal frakte Snowden til Island

Samfunn

Et part­ner­sel­skap til WikiLe­aks har sam­let inn nes­ten 1,5 mil­lio­ner kro­ner for å leie flyet fra et ki­ne­sisk firma for å få den amerikanske varsleren ut fra Hongkong.