Trekker unge med tvil og annen tro

tenåringstreff

Ungdomsfestivalen TT på Gjøvik håper å nå enda bredere ut når de flytter til Oslo-fjorden neste år.