I møte med bibelkritikk

andakt

Religionslæreren hennes påstod at Bibelen er full av motsigelser. Vårt svar må være fundert på apostolisk kristendom.

Sjalusiens ødeleggelser

I fokus

Misunnelse omsatt i aktive handlinger en av Guds rikes mest ødeleggende krefter.

Med Gud på kjøpesenteret

FRELSESSOLDAT

I 15 år har John Helmersen stilt seg opp på ulike kjøpesentre for å selge Krigsropet og samle inn penger til Frelsesarmeen. Han fungerer også i blant som et lokalt «sjelesorgkontor».

Samtaler med de skeptiske

bokanmeldelse

Som få andre evner Tim Keller å bygge bro mellom gjenkjennelig skepsis i samtiden og klassiske kristne svar, uten å ty til lettvitne løsninger.

Døden kom ved et menneske

syndefallet

Når ledende kristenledere hevder at døden naturlig hører med til Guds skaperverk, og var der lenge før menneskets fall i synd, så er det å tale i strid med Guds åpenbarte ord.

En omvendt student

ANDAKT

«Jeg skjøv Gud til side. Glemte ham. Sluttet å be, sluttet å lese i Bibelen, sluttet å være med.»

– Gjør oss mindre fordomsfulle

tro

Ungdommer sier muslimske Sana i serien Skam har gitt dem ny kunnskap om tro. 
I morgen sendes siste episode av den norske dramaserien.

Tvilens idioti

Kristenliv

Når man i sin begrunnelse for sin tvil studerer skribenter som i sitt utgangspunkt oppfatter begreper om ’gud’ som et projeksjon av den menneskelige fantasi, blir tvilen tvilsom, særlig når det dreier seg om å tro eller tvile på Guds eksistens.

Når tvilen melder seg

inspirasjon

Mirakler og synlige bevis 
skaper ikke nødvendigvis bedre 
kristne, mener kristen skeptiker.

Hjertesukk

ANDAKT

Legg alt dere har på hjertet, fram for Gud, Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus.

Veien fra sunt 
engasjement til usunn virkelighetsflukt – og tilbake

veien tilbake

Mennesker som har gitt alt står alene tilbake i en kald tomhet. For å kunne finne tilbake til livet må de begynne helt på nytt og bygge alt fra grunnen igjen. Identitet, selvbilde, gudsbilde, nettverk, verdier alt må formes en gang til. Alt må fylles med mening på nytt.

Kampen om tanken

apologetikk

Som kristne filosofiinteresserte tenåringer på videregående var vi en gjeng som elsket å diskutere de store spørsmålene. Vi leste Erik Dammans bok «Bak tid og rom» med stor iver. Det er en populærvitenskapelig bok som blant annet forsøker å åpne opp for en åndelig side i en vitenskapelig forståelse av universet.

Apologetikkens grunnleggende utfordring

SYNSPUNKT

Engestøl er kategorisk og generell: Apologetikk fungerer ikke. Det er lett å vise at Engestøl tar feil. Ett moteksempel er egentlig nok. Jeg selv er et moteksempel. Min vei fra ateisme til kristen tro, ville neppe funnet sted uten argumentasjon for gudstro og kristen tro.

Derfor forlot de troen

tvil

Felles for de sju som teologistudent Eivind Svenningsen intervjuet, er at de etterlyser bevis.

Stærk i troen - men ikke på Gud

SKIFTET SPOR

Som 16-årig nettnerd tapte Bjørn Stærk kristentroen bøyd over tastaturet på sin datamaskin. Men 37-åringen er fortsatt svært opptatt av Jesus.

Når tvilen kommer

LEDERARTIKKEL

I våre dager, hvor ny informasjon omgir oss nærmest hele tiden, er det ikke rart dersom vanskelige spørsmål kommer frem oftere enn før.

– Vi har fått et rikere liv

alphakurs

Morten Wettestø bestemte seg for å bli kristen etter å ha tatt Alpha-kurs sammen med kona, Kristin Mosfjeld, for ett år siden. – Vårt forhold har vokst seg sterkere, nå som vi har en felles tro, sier han.

En større Jesus

frispark

Er alt vårt håp knyttet til dette livet? Hvor stor er egentlig Jesus da?

Kirketvil på bedehuset

vigselsstrid

Den uvanleg tette relasjonen mellom kyrkje og bedehus i Øygarden blir sett på prøve av Kyrkjemøtets vedtak om vigselsliturgi.

Tro

ANDAKT

Tro handler ikke om oss eller om omstendighetene, men om Gud.

Badet som forvirrer

inspirasjon

De siste 15 årene har det foregått intens forskning på de eldste kildene til kristen dåpspraksis. Ironisk nok har det ført til at vi vet mindre enn noensinne.

I møte med min tvil

andakt

Kan man ha full visshet om noe man håper på? Kan man være overbevist om noe man ikke ser?

Like fin fest uten bursdagsbarnet?

lederartikkel

For en kristen er det umulig å være likegyldig til om Jesus er guds sønn eller ikke. Det er det mest avgjørende spørsmål i verden.

Roses av Hanne Krogh

julemusikk

– Denne sangen slår fast det som er sant, ikke alle tror.

Provosert av «forførende» ny juleslager

Hør sangen her

– Det er ikke så nøye hvorfor vi feirer jul, 
synger Marte Wulff og Charlotte Quale i det som tegner til å bli årets store juleslager. - En tekst med fatal tilsløring av virkeligheten, mener salmedikter Eyvind Skeie. Han 
håper sangen aldri blir del av vår julefering.

De som hater Gud

frispark

Hvordan skal vi møte tvil og skepsis? spør Espen Ottosen i ukens «Frispark».

Ser kobling mellom tro og helse

Kristenliv

Nyateister bruker de skandinaviske landene som eksempel på at sekulære samfunn er de lykkeligste. Psykologiprofessor David Myers mener bildet blir annerledes når man går på individnivå.

Når er det ikke lenger noen bønn?

Meninger

Hvis det er slik at sje­lens evige pine i hel­ve­te, eller i beste fall evige søvn, kon­tra him­mel­fest skal av­gjø­res ba­sert på et ja eller nei til Jesus; når er det man ikke len­ger kan skju­le seg bak det å være et inn­sikts­løst barn?

Lette fram de minste ordene om 22. juli

Samfunn

Da for­fat­ter og jour­na­list Kje­til S. Østli for­sto at folk var lei av å høre om 22. juli al­le­re­de før retts­sa­ken, lette han etter ord som igjen kunne vekke.