Vil stanse nyetablering av religiøse friskoler

valg i sverige

Moderaterna vil ikke tillate nye religiøse friskoler før nye regler og kontroller er på plass. Nå misbrukes muligheten til å starte slike skoler, mener partiet.

30 millioner slaver i verden

Samfunn

Rundt 30 mil­lio­ner men­nes­ker lever i sla­ve­ri rundt om i ver­den, sier or­ga­ni­sa­sjo­nen Walk Free Foun­da­tion.

Drapssiktet afghaner tatt i Roma

Samfunn

Norsk po­li­ti var søn­dag på vei til Roma for å av­høre af­gha­ne­ren som er sik­tet for å ha drept en 17 år gam­mel jente på Grua.