Å leve med 
oppgjøret i vente

prekenhåndboka

Kravstore hjerter er ikke lette å forene med misjonens hjerte-innstilling. Og ingen av oss har i virkeligheten krav på noe som helst fra Gud.

Færre norske langtidsmisjonærer

misjonærstatistikk

– Vi ser at parallelt med at antall langtidsmisjonærer har sunket, har tallet på korttidsutsendinger økt betydelig.