Bringer journalistikken i vanry

lederartikkel

Det etiske regelverket og de journalistiske arbeidsmetodene skiller seriøs presse fra selvoppnevnte redaktører på nettet.

Beklager intern konflikt

miff

Det suspenderte styret i MIFF Trondheim mener at ledelsen i organisasjonen har vist manglende vilje til dialog og mangelfull vilje til informasjon.

Nekter friskoleelever å 
samle inn penger via skolen

synspunkt

Utfordringene er mange for friskolene som opplæringsinstitusjoner i samfunnet. Det blir ikke enklere hvis gode initiativ og viktige mål i læreplanene ikke kan følges opp på grunn av sperrer i lovverket, skriver Torgeir Flateby.