Kjønnsforskjellen er Gudvillet

NLM

Vi vil oppfordre NLMs ledelse til å holde fast på tjenestedelingsprinsippet og ta avstand fra den sekulære likestillingsideologien.