Tjenestedeling i NLM

NLM

Jeg trodde Hovedstyret hadde brukt nok tid på dette og hadde mange andre viktige ting å arbeide med.

Tjenestedeling for fall?

BIBELTROSKAP

Mens kampen om «det 6. bud» raser som verst i kristen-Norge, er det en annen sak som gjelder vår bibeltroskap som er under stadig større press. Men den saken får liten oppmerksomhet.

Tenestedeling – styring og åndeleg leiarskap

innspel

Bibelen gjev oss ikkje eit detaljert oppsett for korleis kristne forsamlingar, organisasjonar eller institusjonar skal styrast. Derimot gjev Guds ord oss nokre prinsipp for kristent arbeid, og det viser at det er visse funksjonar og tenester som må vera der.

Nå kan menn bli i mindretall

indremisjon

For ni år sidan var det berre menn i Indremisjonsforbundets styre. No kan dei bli i mindretal.

Kvinner i bibelsk tid og vår tid

hyrder

Brør og søstre i kyrkjelyden har alle fått nådegåver for tenesta i forsamlinga og utover på Guds åker som er verda.

Menns og kvinners tjeneste

likestillingsideologi

Det hersker i dag stor forvirring om menns og kvinners tjeneste i hjem og i den kristne forsamling.

Norme – flyktninger og tjenestedeling

innspill

Dette er eit område Norme både kan og bør uttala seg på, men då med utgangspunkt i det åndelege regimentet og i Guds ord.

Kvinner vil ikke være nødløsning

kvinner

Indremisjonsforbundet har utarbeidet en veiledning om menn og kvinners tjeneste. – En sårbar problematikk, medgir personalleder.

Vi er skapt forskjellige

Tjenestedeling

Bibelen gir klare føringer på at kvinner og menn har forskjellige oppgaver, skriver debattanten fra Danmark

Rektor på Bildøy og tenestedeling i ImF

Meninger

Temaet menn og kvinners teneste er i seg sjølv utfordrande, og mindre utfordrande vert det ikkje når vi som organisasjonar driv verksemd som ikkje har klare parallellar i DNT.