Pastor har ikke sett noe til søksmål

rhema-saken

For over et halvt år siden varslet en tidligere bibelskoleleder at han ville gå til sak etter anklager om tyveri og manipulasjon på et menighetsmøte. – Jeg har ikke hørt noe, sier Credo-pastor Olav Rønhovde.

For sannheten

andakt

Et liv og en tjeneste som er i strid med Guds vilje og sannhet er uten verdi og til ingen nytte.

En av sju opptatt av selvmord

krisetjeneste

Kirkens SOS hadde i fjor en økning på 6.000 henvendelser, og mange innringere var fortvilet.

Deal til gjensidig glede

vennskap

Rumenske Simona (27) hjelper pensjonisten Eigil (86) å handle. Til gjengjeld vanker det matvarer og litt pengestøtte på tobarnsmoren.

Tenestedeling – styring og åndeleg leiarskap

innspel

Bibelen gjev oss ikkje eit detaljert oppsett for korleis kristne forsamlingar, organisasjonar eller institusjonar skal styrast. Derimot gjev Guds ord oss nokre prinsipp for kristent arbeid, og det viser at det er visse funksjonar og tenester som må vera der.

Menns og kvinners tjeneste

likestillingsideologi

Det hersker i dag stor forvirring om menns og kvinners tjeneste i hjem og i den kristne forsamling.

Pinsevenn i bispedrakt

Lederkonferanse

– Jeg er julevenn, påskevenn og pinsevenn, sier biskop Per Arne Dahl.

I tjeneste for Gud

andakt

«Vær ikke lunkne i deres iver. Vær brennende i ånden, tjen Herren.» (Rom. 12:11)


Følelser, tradisjon eller teologi?

synspunkt

Vi overbeviser ingen om at et syn er rett dersom vi ensidig argumenterer ut fra følelser og tradisjon, skriver Erik Furnes.

Alle ting med Jesus

Kristenliv

Vi tren­ger å få blik­ket bort fra oss selv og over på Jesus. Vår for­stå­el­se av kris­ten­liv, me­nig­hets­liv og tje­nes­te blir to­talt for­and­ret når vi ba­se­rer det 100 pro­sent på det som Jesus har gjort.

Rektor på Bildøy og tenestedeling i ImF

Meninger

Temaet menn og kvinners teneste er i seg sjølv utfordrande, og mindre utfordrande vert det ikkje når vi som organisasjonar driv verksemd som ikkje har klare parallellar i DNT.

Pastorkrise?

Meninger

Jeg er ikke så sikker på at det er en pastorkrise vi ser nå. Det er vel så mye en menighetskrise.

Gir aldri noen opp

Kristenliv

Lise Karlsen medgir at jobben med rusavhengige gir skuffelser. Men Jesus ville ikke gitt opp mennesker, så det gjør ikke hun heller.