Troverdige liv

globalt perspektiv

Nå har det snart gått 30 år, og vi hører ikke så mye om teltmakertjeneste lenger.