Forbønnsforbud

Meninger

Det er svært be­ten­ke­lig å tvin­ge pres­ter til å av­vise men­nes­ker som ber om for­bønn for noe som opp­le­ves som en byrde. Da for­byr man noe som Bi­be­len opp­mun­t­rer til, skriver Dagen på lederplass.

NRK til motangrep i korssaken

Samfunn

- Å pålegge NRK å åpne for kors på nyhetssendinger vil være et brudd på menneskerettighetene, sier NRK i sitt svar til likestillings- og diskrimineringsombudet.