Badegjester plantet naziflagg på stranden

rogaland

«Så ufattelig trist!» og «Skam til de» er blant reaksjonene etter at badegjester tok med seg et naziflagg til populær strand i Rogaland.

Vil avskaffe blasfemilover

Samfunn

Norge mener at blasfemilover bør avskaffes. - Slike lover kan innskrenke religions- og ytringsfriheten, sier statssekretær Gry Larsen (Ap) i Utenriksdepartementet.

Regjeringen foreslår 30 års fengsel for terror

Samfunn

Re­gje­rin­gen fore­slår at straffe­ram­men for grov ter­ror ut­vi­des til 30 år, og at del­ta­kel­se i ter­ror­or­ga­ni­sa­sjo­ner skal kri­mi­na­li­se­res. Det skal også bli straff­bart å plan­leg­ge ter­ror.