La blasfemiloven ligge død

blasfemiloven

Hvis du ikke liker ytringsfrihet, så misforstår du hva slags samfunn Norge er. I Norge kan vi ikke bruke religion som argument for å innskrenke andres frihet.

Skal vi ikke lage barn i fremtiden?

synspunkt

Det er leit hvis diskusjonene om assistert befruktning og foreldreskap blir redusert til et spørsmål om forståelse for ufrivillig barnløse par, og om hvorvidt vi anerkjenner ensliges sterke ønske om barn.

Går vi mot et kulturforlis?

synspunkt

Skal vi lykkes, må innvandrere inviteres inn i vårt kulturelle fellesskap. Da må røtter trekkes opp og plantes på nytt. Neste generasjon må finne sin tilhørighet i Norge. Da må frihetsverdiene omfavnes. 
Tempoet i dagens innvandring umuliggjør dette.

KrF-veteran stemmer De Kristne

Samfunn

KrF-politiker Anita Apelthun Sæle stemmer De Kristne fordi Buskeruds tredjekandidat er lesbisk og har vært utydelig om abortpolitikken.

Mona Røkke er død

Samfunn

Tid­li­ge­re jus­tis­mi­nis­ter og fyl­kes­mann i Vest­fold, Mona Røkke (H), er død, 73 år gam­mel.

Jo Benkow er død

Samfunn

Tidligere stortingspresident Jo Benkow var en varm talsmann for menneskeverd og toleranse. Lørdag gikk han bort, 88 år gammel.

Den kristne sosialisten

Samfunn

Hun har gjort kometkarriere i Arbeiderpartiet de siste årene. Det nye sentralstyremedlemmet Else-May Botten (39) avviser at hun er Aps kristne alibi.