Raja (V): – Skummelt for Venstre

stortingsvalg

Jubelen sto i taket hos Venstres da valgdagsprognosene viste fortsatt borgerlig flertall og Venstre så vidt over sperregrensen. – Skummelt, sier Abid Raja (V).

Finnes det en fremtid for KrF?

lederartikkel

Faren for å falle under sperregrensen er økende. For KrFs del vil et slikt nederlag fort kunne bli skjebnesvangert.

Frp vil heve sperregrensen

POLITIKK

Frp har på helgens landsmøte gått inn for å heve sperregrensen fra dagens 4 prosent. Partiet har ikke tallfestet noen ny grense.

Arbeiderpartiet under 30 prosent

POLITIKK

For sjette måned på rad faller Arbeiderpartiet på partimålingen Opinion har gjort for Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Beste Sp-måling på 20 år

politikk

For første gang på 20 år har Senterpartiet over 10 prosents oppslutning på VGs partibarometer. Samtidig er både SV og Venstre over sperregrensen.

Frp og Ap fram på ny måling

politikk

Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet går begge fram 1,2 prosentpoeng på januarmålingen Respons Analyse har utført for Aftenposten. SV er under sperregrensen sammen med Rødt og MDG.

KrF på vippen på ny måling

POLITIKK

KrF havner på vippen mellom en borgerlig og en sosialistisk blokk på Vårt Lands partibarometer for september. Venstre og SV er under sperregrensen.

KrF frykter sperregrensen i 2017

POLITIKK

Lengter kristenfolket i disse fylkene etter å skifte ut Erna med Jonas? Jeg tviler sterkt på det. Arbeiderpartiets holdning til friskoler, kritisk holdning til Israel og innføring av den kjønnsnøytrale ekteskapsloven kan være noen stikkord.

Verken til høyre eller til venstre

leder

De interessene Hareide skal forene er såpass forskjellige at partilederen hele tiden må være svært bevisst på hva han sier og hvordan han sier det.

SV-leder vil over 4,1 prosent

valgkamp

SV-leder Audun Lysbakken ville først ikke si hvilket valgresultat han ville være fornøyd med. Men så fikk han vite at KrF-Hareide hadde sagt et tall.

Harmonisk landsmøte før viktige veivalg

leder

Knapt halvveis ut i inneværende stortingsperiode ser det ut til at KrF har funnet en plass partiet er relativt komfortabelt med, skriver Dagen på lederplass.

På trygg grunn

lederartikler

Jeg takker Reidar Holtet for den muligheten han gjennom gårsdagens innlegg «Dagens profil» gir meg til å forklare og klargjøre, skriver Vebjørn Selbekk.

Forventninger og realiteter for KrF

kommentar

KrF sitter ikke ved Kongens bord, men de er i jevnlig dialog med dem som gjør det. For et parti med fem prosents oppslutning er ikke det så verst, skriver Tarjei Gilje.

Illegitim og unødvendig debatt i KrFU

Samfunn

- Skul­le Emil André Er­stad ver­ke­leg få gjen­nom­slag for synet sitt, vil KrF anten for­svin­na under sperre­gren­sa eller verta eit anna parti enn det har vore. Då vil det open­bert vera trong for eit al­ter­na­tivt kris­tent parti i høve til KrF, skriv Johannes Kleppa.

Lysbakken: - SV skal fortsatt søke makt

Samfunn

- Jeg vil at SV fort­satt skal være et parti som søker makt. Ut­ford­rin­gen fram­over blir å søke makt uten sam­ti­dig å miste vel­ge­re, sier Audun Lys­bak­ken.

De Kristne og valget

Samfunn

De Kristnes prosjekt handler om politikk. Substansen i De Kristnes tilstedeværelse i norsk politikk ligger i symbiosen mellom økonomisk liberalisme og etisk verdikonservatisme.

Historisk dårlig valg for SV

Samfunn

So­sia­lis­tisk Venstre­par­ti (SV) klar­te så vidt å kare seg over sperre­gren­sen med 4,1 pro­sent. Det er det dår­ligs­te stor­tings­val­get siden par­ti­et ble opp­ret­tet i 1975.

SV så vidt over sperregrensa

Samfunn

SV er så vidt over sperre­gren­sa i SSBs pro­gno­se med en opp­slut­ning på 4,0 pro­sent. Venst­re lig­ger i pro­gno­sen på 4,6 pro­sent.

KrF advarer mot De Kristne

Samfunn

Én av fem velgere som stemmer et kristent parti går for partiet De Kristne. - Jeg er bekymret for at folk kaster bort stemmene sine, sier KrFs Line Henriette Hjemdal.

Rødt klister

Meninger

Et Storting uten SV er ikke en så skremmende tanke for enkelte av oss.

Historisk oppgjør ved sperregrensen

Samfunn

Sperregrensen i det norske valgsystemet kan bli avgjørende for hvem som blir statsminister etter høstens valg. Det bekrefter samfunnsviterne Øyvind Østerud og Trond Nordby.

Frp mener sentrum saboterer for de borgerlige

Samfunn

Venst­re og KrFs front mot Frem­skritts­par­ti­et kan koste de bor­ger­li­ge valg­sei­e­ren, fryk­ter Frp. - Små­par­ti­ene ter­ro­ri­se­rer norsk po­li­tikk med for store krav, mener Hans Frode As­myhr.

Er det plass til Venstre?

Meninger

Det er ikke lurt å la valgresultatene til en politisk motstander være avgjørende for et regjeringssamarbeid.