Verdivalget

Samfunn

Politikk har en tendens til å handle alt for mye om penger og økonomi. Hva med barna, de svake i samfunnet vårt, de eldre og deres rett til en verdig alderdom, trosfrihet, forvalteransvar for skaperverket?

- Nå er alle «litt gravide» til 12. uke

Samfunn

- Tar du bort Downs syndrom så er ikke det lenger gruppen som er «det rareste vi har». Da blir noen andre den gruppen, påpeker Cecilie Willoch, mor til Phillip (20) som har Downs syndrom.

Frykter sortering av fostre

Samfunn

- Vi kan få et samfunn som har større krav til perfeksjon og mindre evne til å ta det uventede og som ikke kan behandles, sier Reidun Førde, professor i medisinsk etikk.

- En trist debatt

Samfunn

Camilla Schreiber er usikker på om hun hadde tatt abort dersom hun fikk vite at datteren hadde Downs syndrom.

Kristent og sekulært språk

Meninger

Fra et kristent ståsted er abortdebatten særlig aktuell fordi det står om tusenvis av barneliv, og fordi vi her står overfor et politisk spørsmål hvor Bibelen gir klar veiledning.

Hareide reagerer på SVs ultralydforslag

Samfunn

Hvis SV får gjen­nom­slag for sitt for­slag om ul­tra­lyd fra tien­de svan­ger­skaps­uke, kan det føre til et sor­te­rings­sam­funn, fryk­ter KrF-le­der Knut Arild Ha­rei­de.

- Kvinneforumet lever på 70-tallet

Samfunn

Inge Lønning mener at partiets kvinneforum henger fast på 70-tallet i abortsaken. - Høyres politikk dreier seg om mennesker og ikke prinsipper, sier Brodtkorb.