I medienes eller i Guds bilde?

synspunkt

I forholdet til den kulturelle hovedstrømmen i mediene, kan vi som kristne ofte oppleve oss marginalisert. Ikke minst fordi kristen tro og etikk, tradisjonelt forstått, ofte står i motsetning til det som oppfattes som rimelig og politisk korrekt.

Digitalt klasseskille bekymrer regjeringen

nyheter

Regjeringen vil øke internettbruken blant eldre, fattige og innvandrere. Onsdag går startskuddet for et toårig program som skal sørge for økt digital kompetanse i befolkningen.