Ufin karakteristikk

Sannhet og troverdighet

En bør ikke omtale sine mot-debattant på denne måten, selv om en er aldri så uenig og mener å kunne påvise åpenbare saksfeil hos den andre parten.

P3 sjekker ut

P3 sjekker ut

Ikke sjelden kan man høre påstanden: Du tror på Gud fordi du trenger en psykologisk krykke i livet. Men argumentet kan like godt gå andre vei.

Skjulte krefter

andakt

Guds nåde og tilgivelse går ut over vår forstand. Vi trenger hjelp utenfra til å erkjenne sannheten om oss selv.

Gilbert tilbake i Gaza

meninger

Sannheten er ofte det første som forsvinner i en krig, men vi kan ikke sitte stille og godta direkte løgner via en norsk statskanal, uansett hvilken sympati eller ståsted den enkelte formidler, skriver Bjarne Bjelland.

Så liten gud de har!

Meninger

De­bat­te­ne som går viser hvor stor for­vir­ring og uenig­het som råder om de for­skjel­li­ge teori­ene. Selv­sagt. Det er bare Sann­he­ten som er urok­ke­lig, skriver Greta Aune Jotun.

Tal tydelig om fortapelsen

Meninger

Den svake ærefrykten for Gud, både blant folk flest og aktive kristne, er en bekymringsverdig tendens i vår tid.

Snowden lover flere avsløringer

Samfunn

Ed­ward Snow­den gir ikke etter for pres­set fra USA og lover å komme med flere av­slø­rin­ger om hva ame­ri­kansk etter­ret­ning hol­der på med.