Sametingsrådet til Tysfjord

innenriks

Sametingsrådet reiser til Tysfjord for å få innspill til deres oppfølging av Tysfjord-saken.