Disipler, ikke kunder

bokanmeldelse

Øystein Gjerme er både en dyktig kommunikator og en dyktig organisasjonsbygger. Samtidig understreker han at kirkens misjon ikke er å bygge en strømlinjeformet ytre struktur.

Støtter frivilliges kamp mot menneskehandel

støtte

Bergen kommune gir 700.000 til kampen mot 
menneskehandel. Pengene går til Salt Bergenskirkens For Freedom, samt Røde Kors og Utekontakten.

Kirkene som kan miste støtte

troslov

Ingen av de 65 menighetene i De frie evangeliske forsamlinger har over 500 medlemmer. De kan miste statsstøtten om ny minstegrense innføres.

Slik blir Hillsong Norway

menighetsliv

Åtte norske menigheter blir underlagt ledelsen til ekteparet Bobbie og Brian Houston. Hva innebærer det i praksis?

Skal menigheten engasjere seg politisk?

MENIGHETSDOKTOREN

«I noen kristne sammenhenger er man veldig politisk bevisste. I andre sammenheng er politikk en ikke-sak. Hva mener menighetsdoktorene om dette?»

Profitt ut – kristne inn

rusomsorg

Finansbyråd Dag Inge Ulstein (KrF) avvikler avtaler med private hospits og ønsker Evangeliesenteret og andre kristne aktører til Bergen. Høyre reagerer.

Hvordan krysse Jordanelva

endringsledelse

For å lede andre til endring har kirkeleder og pastor Donovan Coetzee (67) stadig endret seg selv.

Er din menighet på Facebook?

kommunikasjon

Medieleder Stian Kervell tror det er viktig å ha en gjennomtenkt strategi når menigheter bruker sosiale medier i sin kontakt med omverden.

Bjelken

andakt

Når vi skal snakke sant til - og om andre, er det godt å tenke at begge parter står under korset.

Stille etter stormen?

synspunkt

Jeg har måttet kjempe med min frimodighet inn mot denne sommeren. Lyden av denne medie-stormen nemlig båret med seg lyden av et «hysj», og hvisket at nå er det på tide å dempe seg. Jeg har behov for å advare mot å gi etter for dette, for evangeliets skyld.

Tar oppgjør med karismatikken

pinsebevegelsen

– Vi elsker ilden. 
Den er symbolet på vår bevegelse. Men 
den har brent for mange, sier Egil Svartdahl.

Misjonsfestival avlyst og nedlagt

kvinesdal

«Jesus to the nations», som er Norges eneste rene misjonsfestival for ungdom, blir avlyst bare fire dager før start. Nå er det bestemt at festivalen også skal legges ned for godt.

Nytt navn på gammelt nettverk

menighetsplanting

Øystein Gjerme blir ny leder i Dawn. Samtidig skifter bevegelsen navn til Sendt Norge.

Lokker unge kristne til ekstremsport-bygd

Menighetsplanting

Urban pinsemenighet overtar en gammel pinsekirke på Voss, men mangler unge folk. Pastorparet Vegard og Sara Hansen tilbyr disippeltreningsskole med skikjøring på programmet.

Salt deg så det svir!

andakt

Den som har fått salt i et åpent sår har kjent kreftene saltet byr på.

Ber kirkevergen leie ut tomme kirker

menighetsbygg

Unge frimenigheter vil ha 
lokaler i sentrum. – Hvorfor kan ikke frimenigheter bruke tomme kirkebygg som Den norske kirke eier? spør Høyre-byråd Jana Midelfart Hoff.

En større hensikt

andakt

Vi søker etter en plan for livet, og aller helst skal det være Guds optimale plan. Hva er hans plan, spør pastor Gina Gjerme i andakten.

– Det nytter 
å plante

menighet

Oversikten over Norges mest besøkte menigheter viser at det nytter å plante nye fellesskap, mener leder for DAWN, Øivind Augland.

Salt

andakt

Saltet er rensende. Vel kan det også svi. Det kan også Guds Ord når det blir rett forkynt.

- Gjør ingenting nytt i 2014

Kristenliv

Pinsepastors suksessoppskrift er å gjøre det samme, bare litt bedre. Her er planene til toneangivende kristenledere ved starten av et nytt år.