Korleis kan kyrkjelydar møta born med spesielle behov?

SØNDAGSSKULE

I staden for at foreldre skal halda barna heime i frykt for å bli opplevd som krevjande, vil no kyrkjelydar og sundagsskular heller tilpassa opplegget. – Vår misjon er Jesus til alle barna, seier Kristin Eide.

Bibelbarndom med følger for livet

kristenoppvekst

Finn Olav fikk en barndom med bibler på alle kanter. Hjemme, på skolen og i kirka. Av og til var han lei. Det måtte en spesiell opplevelse til før stoffet ble hans eget.

Åpner for «proffe» dirigenter

kirkemøtet

Dirigentskapet på Kirkemøtet har alltid blitt valgt blant delegatene. Det kan føre til at de som tar oppgaven ikke alltid våger å ta ordet fra talerstolen.

Fant igjen kjærligheten i Israel

kjærlighetshistorie

Åshild (62) og Øyvind (69) mistet sine ektefeller, og bad om å få nye. Svaret kom uventet.

– Strategisk å nå barn med kristent budskap

generalsekretær

Gøran Byberg (45) er ny generalsekretær i Søndagsskolen Norge. Fram til nyttår kombineres dette med å være prest i Sandnes. Fra årsskiftet blir han ukependler til Oslo.

168 timer bønn for søndagsskolen

Kristenliv

Fra 13. til 19. januar blir det bønn døgnet rundt for Søndagsskolen Norge. I jubileumsåret 2014 har organisasjonen et mål om å danne 125 nye grupper.