Blå Kors vil hjelpe, ikke straffe

ruspolitikk

Blå Kors vil avkriminalisere besittelse av narkotika til eget bruk. Frelsesarmeen er skeptisk, men mener det må vurderes.

Ber om rusfrie partifester

RUS OG METOO

– Må vi ha alkohol på alle typer partiarrangementer, spør påtroppende Actis-leder.