Opphever dom om drapsforsøk på kristen skole

anke

18-åringen som i Kristiansand tingrett ble dømt for drapsforsøk på en elev ved den kristne skolen KVS-Bygland anket til Lagmannsretten, som nå har opphevet dommen.

Når religion blir brukt som makt

Religion

Observatørar meiner at den ferske lova som kriminaliserer skifte av tru i Nepal (og som tek til å gjelda neste år), liknar sterkt på blasfemilova i Pakistan.

Gatepredikanter frikjent for hets mot homofile

sverige

To gatepredikanter i Umeå uttalte seg om homoseksuelle med referanser til Bibelen. Ikke hets, mener svensk domstol, og frikjenner de to fra store deler av tiltalen.

Elden: Anke i Jensen-saken er ferdigskrevet

innenriks

Eirik Jensen anker både bevisvurderingen og saksbehandlingen i rettssaken der han ble dømt til 21 års fengsel for narkotikalovbrudd og korrupsjon. 

Forkaster egen domstol for utlendingssaker

asylsøkere

Et offentlig utvalg anbefaler ikke å etablere en egen utlendingsdomstol. Løsningen ligger heller i endring av Utlendingsnemnda (UNE).

Kristen leder får ikke anke familievoldsdom

rettsvesen

Både Gulating lagmannsrett og Høyesterett har forkastet anken fra en tidligere leder i et kristent trossamfunn. Mannen var dømt fot vold mot kona og to sønner.

– Jeg var ikke våken nok

glåmdalen-saken

I mars 2008 ble en prest fra Glåmdalen, som da var i 50-årene, dømt til åtte års fengsel for en rekke tilfeller av seksuelle overgrep, grov vold og mishandling av sin stedatter. Psykologitidsskriftet har skrevet flere artikler som kaster tvil over fornærmedes forklaring.

Frisør kalte Torkelsen "pedo" på Facebook

innenriks

Frisøren Merete Hodne, som stevnet revyartistene i Løgnaslaget og tapte, kalte Per Inge Torkelsen for "pedo" på sin Facebook-profil før hun stengte den.

Mahad Abib Mahamud får saken opp for retten

statsborgerskap

Bioingeniøren Mahad Abib Mahamud får støtte fra Somalias parlamentspresident og ambassadør til EU når statsborgersaken kommer for retten.

Staten: – Breivik ser på seg selv som en ung Adolf Hitler

rettergang

Anders Behring Breivik tåler soningen bedre enn de fleste. Han er en mann med et oppdrag og ser på seg selv som en ung Adolf Hitler som en dag skal slippe ut og bli en fører, ifølge regjeringsadvokat Fredrik Sejersted.

Strides om Breiviks sårbarhet

ankesaken

Anders Behring Breiviks psyke blir sentral i ankesaken om hans soningsforhold. Staten og Breiviks advokat strides om Breivik må anses som mentalt sårbar.

Krekar kan likevel bli utlevert til Italia

rettsvesen

Påtalemyndigheten vil ikke avvise at mulla Krekar kan bli utlevert til Italia dersom han finnes skyldig og dømmes til fengsel i den kommende rettssaken.

Jente dømt for å hylle terrorangrep i København

danmark

En 17 år gammel afghansk jente er idømt betinget fengselsstraff for å ha hyllet terrorangrepene mot Krudttønden og den jødiske synagogen i Krystalgade i København i fjor.

Høyesterett forkaster Snowdens anke

rettsvesen

Høyesteretts ankeutvalg har forkastet anken til Edward Snowden. Han gikk til sak mot staten for å få fastslått at han ikke kan utleveres til USA hvis han kommer til Norge for å motta Ossietzky-prisen.

Ubaydullah Hussain nekter terrorrekruttering

rettssak

Ubaydullah Hussain nektet straffskyld for terrorrekruttering til IS da rettssaken mot ham startet i Oslo tingrett. Også en 19 år gammel konvertitt som skal ha blitt vervet av Hussain, nekter straffskyld.

Barnevernsansatt dømt for overgrep

overgrepssak

En mann ansatt i barnevernet i Telemark er dømt til fengsel i tre år for overgrep mot sin egen datter.

Over 20 trusler mot dommere i år

rettsvesen

Hittil i år er det registrert 22 tilfeller av trusler mot dommere, andre aktører i retten eller mot tinghus, viser tall fra Domstoladministrasjonen.

Retten til å bære korset - og hijaben

LEDERARTIKKEL

Vil vi at kristne skal ha rett til å bære korset? I så fall må vi anerkjenne muslimske kvinners rett til å bære hijab, skriver Dagen på lederplass.

Bloggsjikane til lagmannsretten

ny behandling

Bloggeren Jan Kåre Christensen ble i januar dømt for hets mot pastor Jan-Aage Torp. Nå får han lovanvendelsen vurdert i lagmannsretten.

Domstol opphever forbudet mot burkini

frankrike

Den franske grunnlovsdomstolen opphever forbudet mot burkini. Den heldekkende badedrakten utgjør ingen trussel, fastslås det.

– Har mistet tilliten til politiet

uttransportering

Måten politiet har pågrepet en iransk asylsøker på har skapt frykt i konvertittmiljøet. Politiet vil ikke svare på hvor tidlig de kan pågripe en asylsøker som har fått avslag.

Elden vil ta Hemsedal-saken videre

rettsvesen

Advokat John Christian Elden har bedt Riksadvokaten om en begrunnelse for å vedta dommen i voldtektssaken i Hemsedal. Elden gjør dette på vegne av fornærmede i saken.

Uvisshet om Torp-krav

egen sak

Bloggeren Jan Kåre Christensen ble i sjikanesaken i tingretten frikjent for Jan-Aage Torps krav om oppreisning.

Får lovanvendelsen prøvet i Borgarting

lagmannsretten

Jan Kåre Christensen får likevel prøvd deler av sin sak for lagmannsretten etter anken i sjikanedommen mot ham tingretten.

Politikvinne anmeldt for å si «Ha en fin dag»

hordaland

Spesialenheten i Hordaland mottar stadig mer eller mindre alvorlige anmeldelser av polititjenestepersoner. Men hittil i år er ingen straffet for lovbrudd i tjenesten.

Islamist ble fratatt statsborgerskapet

danmark

Dansk høyesterett har avgitt en historisk kjennelse der en straffedømt for første gang er blitt fratatt sitt danske statsborgerskap.