Grenseløst

Frispark

Poenget her er ikke Berlin, men Berlins verdier. Norge er langt framme i dyrkingen av de samme guder.

En protestantisk pave?

Frelsesarmeen

Det nærmeste man kommer en pave i protestantisk kristenhet er nettopp i Frelsesarmeen.

Får vi ikke lov til å gi uttrykk for vår tro?

i fokus

Flyktningstrømmene utfordrer oss. Stemningen i folket har svingt fra den ene ytterligheten til den andre. Politikerne dilter etter. Fra svulstige ord på partienes landsmøter hvor vårt moralske ansvar ble løftet frem, kappes alle nå om å være mest restriktiv. Det er grunn til refleksjon, ettertanke og analyse. Hva har skjedd?

Går for å finne seg selv

pilegrim

Den italienske katolikken Mosé Mondini (32) går fra Jaffa til Jerusalem denne sommeren. – Jeg snakker med Gud mens jeg går, sier han.

En åpen debatt

Samfunn

Vi etterlyser større rom for den etiske refleksjonen og den brede debatten.

NRK-utsagn om helvete opprører

Samfunn

Tidligere pinsepastor Karl-Axel Mentzoni er opprørt over hvordan Filadelfia-pastor Andreas Hegertun uttaler seg om helvete til NRK.

Syndenes tillatelse

Meninger

Kar­sten Isach­sens re­son­ne­ment om ho­mo­fi­li er full­sten­dig blot­tet for teo­lo­gisk re­flek­sjon. Ingen av oss har mandat til å påstå at det Bibelen kaller synd, ikke er synd.

Skremsel om reservasjon

Meninger

At vi har leger og andre faggrupper med evne til etisk refleksjon, som ikke blindt adlyder ordre, er en umistelig verdi.

Frykter sortering av fostre

Samfunn

- Vi kan få et samfunn som har større krav til perfeksjon og mindre evne til å ta det uventede og som ikke kan behandles, sier Reidun Førde, professor i medisinsk etikk.

Feriefilosofi

Samfunn

«Se på menneskene, se på livene de lever. Sett deg i deres sted. La det gjøre deg glad, men mest av alt ydmyk, for at du har ei lita rød bok du kan vifte med, som tillater deg å reise verden rundt.»

Frelsesarmeen tilbyr retreat bak murene

Samfunn

Frelsesarmeen tilbyr i sommer langtidsdømte i Halden fengsel et to ukers retreat-tilbud. Ukene skal brukes til å finne veien hjem til seg selv gjennom stillhet og refleksjon.