Har oversett «singel-teologi»

teologi

Skolene som utdanner 
prester og pastorer erkjenner at de kan 
bli bedre på å snakke om singelliv.

Tar med seg menigheten på gravbesøk

Israel

– Protestanter bør med frimodighet markere Allehelgensdag. Høytiden er ikke kun en «katolsk greie», sier den anglikanske presten David Pileggi.