PFU kritiserer medienes Lommedalen-dekning

nyheter

PFU mener at TV 2, NTB, NRK, Dagsavisen og Dagbladet brøt god presseskikk da barn ble omtalt som mobbere etter at ei 13 år gammel jente døde nyttårsaften 2015.

Hanvold klager NRK inn for PFU

DOKUMENTAR

Visjon Norge-gründer Jan Hanvold har klaget NRK Brennpunkt inn til Pressens Faglige Utvalg (PFU).

Hva har VG og Bibelen felles?

budskapet

VG-journalist mener Vær Varsom-plakaten har sterke paralleller i kristendommens hellige skrift.

Meningsjournalistikk under press

lederartikkel

Dagen er den norske dagsavisen med de mest politisk ukorrekte meningene, skriver Dagen på lederpass.

Riksrevisjonen varsler gransking av NRK

Samfunn

Riks­re­vi­sjo­nen øns­ker å grans­ke NRKs ar­beid med presse­etikk. Både kring­kas­tings­sje­fen og tid­li­ge­re ge­ne­ral­sek­re­tær i PFU rea­ge­rer.

PFU mener kongefamilien må tåle mer enn andre

Samfunn

Se og Hør brøt god presse­skikk på flere punk­ter i fem re­por­ta­sjer om den nors­ke konge­fa­mi­li­en, mener sek­re­ta­ria­tet i Pres­sens Fag­li­ge Ut­valg. Kla­gen fra konge­hu­set be­hand­les nå.

Stor interesse for kongefamiliens Se og Hør-klage

Samfunn

Kan pres­sen ta bil­der av kron­prins­pa­ret i bade­tøy og av konge­bar­na under pri­va­te ar­ran­ge­men­ter. Når Pres­sens Fag­li­ge Ut­valg (PFU) gir sin vur­de­ring tirs­dag, er in­ter­es­sen stor.

Radiostasjon felt for Borch-harselas

Samfunn

Til tross for at Radio 3 Bodø har lagt seg flat etter har­se­las om Sen­ter­ung­dom­mens leder Sand­ra Borch, ble ra­dio­en felt av Pres­sens Fag­li­ge Ut­valg (PFU) tirs­dag.