Den svenske stat ble dømt for romregister

rettsvesen

Den svenske stat har gjort seg skyldig i etnisk diskriminering i forbindelse med Skåne-politiets registrering av 5.000 romfolk, ifølge en dom fra tingretten i Stockholm.