Chartret fly skal frakte Snowden til Island

Samfunn

Et part­ner­sel­skap til WikiLe­aks har sam­let inn nes­ten 1,5 mil­lio­ner kro­ner for å leie flyet fra et ki­ne­sisk firma for å få den amerikanske varsleren ut fra Hongkong.