Driver misjon for 60 kroner måneden

Misjon

En gruppe engasjerte nordmenn driver en annerledes misjonsvirksomhet. Eneste utgift er et månedlig gebyr på kr. 60 for overføring av penger til pastorer i Nepal.

- Prektighetspress hindrer vekst

Kristenliv

Pastorer må bryte ned kravene til vellykkethet ved å fortelle ærlig egne kamper, mener Pingst-leder Pelle Hörnmark. Han mener det handler om å være ekte.

Vanskelig rekruttering

Meninger

Både le­der­kan­di­da­ter og de som skal velge sine le­de­re tren­ger å tenke gjen­nom hva Guds ord sier, og hva som er his­to­risk be­tin­ge­de ar­beids­for­mer.