Ikke lenger redd for å dø

I fokus

– Jeg har vært livredd for å dø, for jeg har aldri vært sikker på at jeg har gjort mange nok gode gjerninger til å komme til Paradis. Nå vet jeg at selv mine beste gjerninger er som fillete gamle klær i møte med Guds hellighet. Jeg har fått se at Gud aksepterer meg som sitt barn fordi Jesus døde på korset i mitt sted. Nå vet jeg at Jesus vil ta meg med til Paradis når jeg dør.

Er dette Jesu hodeklede?

tøystykke

Langfredag vises Sudariet i Oviedo frem. 27 nordmenn reiser for å se.

Ateistens kamp mot tro blir film

FILM

Da kona ble en kristen, ville ateisten 
Lee Strobel dokumentere at hun tok feil. 
Dokumentasjonen ble til en bok som nå er blitt film.

Jesu død som straff?

SYNSPUNKT

For å komme videre i en slik samtale bør man imidlertid ikke være for rask med å karakterisere andres standpunkt som vranglære og læreavvik – i alle fall før man er sikker på at man har forstått hva det er de vil si.

Uforsonlig feil

KORS OG OPPSTANDELSE

Læren om stedfortredende soning har vært kontinuerlig til stede i kristendommens historie siden oldkirken.

Strides om kors og grav

syndestraff

MF-teolog med brannfakkel. – Underlig å vrake én side ved forsoningen, svarer NLA-teolog.

Uklart om frelsen

Kristenliv

Debatten mellom Johannes Kleppa og Asle Eikrem om korsets betydning for kristen oppfatning av frelsen er i seg selv viktig. Men kan også kaste lys over dagens protestantiske teologi i Norge.

Kjønnsnøytrale ekteskap og troen på sannheten

KIRKEN

Peter Halldorf sier til Dagen at homostriden ikke er kirkesplittende. Han mener den ikke rører ved troens sentrum; spørsmålet om Kristi identitet, påsken, oppstandelsen, spørsmålet om treenigheten og trosbekjennelsen.

Han lever

ANDAKT

«Men jeg, jeg vet at min gjenløser lever, og som den siste skal han stå fram på støvet» (Job 19:25).

Levendegjør påskens store fortelling

kulturnotat

Denne påsken vises filmen «Risen» på kino. Igjen er kristendommens kjernefortelling filmatisert, men denne gangen møter vi fortellingen om Jesu oppstandelse gjennom en ikke-troende romersk offisers øyne.

Ingen vanlig bibelfilm

FILMANMELDELSE

«Risen» peker på Bibelens hårreisende sannhetskrav.

Den lengste fredagen

andakt

Påsken er forlengst over, langfredag enda en gang. Hvilket forhold har du til den dagen? Er den brysom og tungsindig?

En kort tid

andakt

Nå er det ikke slik at dess mindre prøvelser en har, jo mindre vellykket er en som kristen. Hemmeligheten i forhold til din «kvalitet» som kristen ligger heller i hvordan du takler prøvelsene.

Prester nektet å spre aske

gravferd

Friluftsmannen ville at asken hans skulle spres i naturen etter en kirkelig seremoni. Fylkesmannen sa ja. Bygdas to prester sa nei.

I tide til tidebønn

Kristenliv

Dominikanerbror Haavar Simon Nilsen rakk akkurat i tide til kveldsbønnen i pinsemenigheten Filadelfia tirsdag kveld.