Anklager norsk barnevern for kristenforfølgelse

barnevern

Fem barn er tatt bort fra sin norskfødte mor og østeuropeiske far et sted på Vestlandet. En kampanje som har spredd seg fra farens hjemland, hevder at begrunnelsen er «kristen indoktrinering».

Norge er ikke Sovjetunionen

Nyhetskommentar

I Norge tar ikke Barnevernet barn fra foreldrene for å forhindre at ungene får en kristen oppdragelse.

Ukjent med religion som begrunnelse

bistår

Den katolske hjelpeorganisasjonen Caritas har ikke vært borti at religiøse forhold i hjemmet spiller inn for omsorgsovertakelse i barnevernet.

Ber foreldre tilgi barna etter pornosurfing

tilgivelse

Foreldre må ikke miste besinnelsen når barna ser porno, mener det kristne nettstedet XXX-Church. –Ta praten og hjelp dem med å rydde inntrykk, sier rådgiver i Barnevakten.

Savner nazimotstand i speiderbevegelsen

ny bok

Fortrolighet med militær struktur og sterk disiplin kan ha gjort mellomkrigstidens speidere mindre motstandsdyktige mot nazisme, hevder professor.

Nei til religiøse privatskoler

synspunkt

Norske politikere kan ikke blande seg inn i hva slags oppdragelse foreldre skal gi til sine barn, men de trenger heller ikke å legge til rette for segregering og avsondring fra storsamfunnets impulser gjennom å tillate religiøse privatskoler.

– Si fra om oppdragelsen

ny undersøkelse

Foreldre tåler innblanding i oppdragelsen. Sju av ti foreldre syns også det er ok at andre sier fra til dem dersom de selv burde gjøre noe annerledes som foreldre.

Tukt i oppdragelsen

leder

Det er viktig at religiøse ledere både i ord og handling går foran med gode eksempler på dette området, skriver Dagen på lederplass.

Møtt av Gud

andakt

Vi trenger forkynnelse som «skjærer oss i hjertet», skriver Leif Frode Svendsen i dagens andakt.

Når spillingen tar overhånd

Samfunn

Ni av ti tenåringsgutter spiller en eller annen form for dataspill. Hva gjør man som forelder når spillingen tar overhånd i barnets liv?

Frykter kristenboble for barn

Kristenliv

Tor Erling Fagermoen tror ikke han hadde hatt så god kontakt med naboene dersom han hadde sendt barna sine på en kristen privatskole.

Ja til flere friskoler

Meninger

For mange vil det opp­le­ves som det beste al­ter­na­ti­vet å sende barna sine til en kris­ten fri­sko­le.

Forakt for foreldrerolla

Meninger

Bar­ne- og like­stil­lings­mi­nis­ter Inga Marte Thor­kild­sen (SV) har fått vel­for­tent kri­tikk for ut­spe­let om at det ikkje er like ver­di­fullt å «gå heime» med born som det er å jobbe.