Justisminister kaller kristen baker modig

USA

Strid om kake til homobryllup er et eksempel på hvorfor justisminister Jeff Sessions oppretter en gruppe som skal sikre amerikansk trosfrihet.

Heksejakt mot Trump

Donald Trump

Fra et kristent ståsted er det mange ting jeg liker ved Trump, kanskje aller mest hans mot til å utfordre det politiske korrekte.

Obama hjalp 
Netanyahu til gjenvalg

utenrikskommentar

Netanyahu vinner de unges stemme fordi han beskriver trusselbildet Israel står overfor slik ungdommene selv ser det.

Heller ikke Obama er Messias

leder

I forkant av neste års valg bør det være et mål å øke nordmenns forståelse for hvordan republikanske velgere og politikere tenker.

Obama fordømmer politidrap i USA

nyheter

USAs president Barack Obama fordømmer drapene på to politimenn i New York-bydelen Brooklyn lørdag. Politibetjenter i New York gir borgermester Bill de Blasio skylden for at drapene kunne skje.

Obama: – Vi er alle amerikanere

nyheter

Den amerikanske presidenten Barack Obama kaller endringen i Cuba-politikken for et nytt kapittel. – Todos somos americanos – vi er alle amerikanere, sa Obama i sin historiske tale.

Obama advarer Russland

Samfunn

Obama: - En­hver kren­kel­se av Ukrai­nas su­ve­re­ni­tet og ter­ri­to­ria­le in­tegri­tet, vil være svært de­sta­bi­li­se­ren­de.

Frp krever unnskyldning fra Obama

Samfunn

Frp krever at USAs president Barack Obama ber Norge og Frp om unnskyldning etter at den påtroppende Norge-ambassadøren George James Tsunis i en kongresshøring kom med krasse uttalelser om partiet.

Lite kyrkjegong for Barack Obama

Samfunn

Som president har Barack Obama gått sjeldan til gudstenester. Tidlegare rådgivar forsikrar likevel om at presidenten tek trua si alvorleg.

SV vil ha kommisjon etter Merkel-saken

Samfunn

På­stan­de­ne om at USA kan ha over­vå­ket Tysk­lands stats­mi­nis­ter Ange­la Mer­kel viser be­ho­vet for en over­vå­kings­kom­mi­sjon, mener SVs nest­le­der Bård Vegar Sol­hjell.

Budsjettkrisen over etter enighet i Kongressen

Samfunn

Bare timer før den ame­ri­kans­ke sta­tens full­makt til å ta opp gjeld utløp ved mid­natt ons­dag, ved­tok Kon­gres­sen et mid­ler­ti­dig bud­sjett. Kort etter un­der­teg­net pre­si­dent Ba­rack Obama loven, og USAs bud­sjett­kri­se er fore­lø­pig over.

Irans president møtt med jubel og skokasting

Israel

Hundre­vis av ira­ne­re jub­let da pre­si­dent Has­san Rou­ha­ni kom til­ba­ke fra New York etter sin his­to­ris­ke te­le­fon­sam­ta­le med Ba­rack Obama. Andre kas­tet sko og egg.

Abortdommen som fortsatt splitter USA

Samfunn

Krig mot kvinner eller krig mot ufødte barn? Det er spørsmålet. Denne uken er det 40 år siden det falt en høyesterettsdom som skapte dyp verdisplittelse blant amerikanere og satte fart i det kristne høyre.