Mødrenes bønnesvar

mødre i bønn

Fire kvinner i Ryfylke har opplevd at det er makt i de foldede hender.