Pater Olav Müller til minne

Minneord

Utover dagen tenkte jeg: Sjelden har en mann betydd så mye for så mange over så lang tid.

Lover samarbeid med Israel

ISRAEL

Tord Liens israelsbesøk har ikke ført til mer forskningssamarbeid med Norge ennå. Nå viderefører arvtaker Terje Søviknes Liens samarbeidslinje.

Et kaldere samfunn

lederartikkel

Til syvende og sist bunner hatytringene i manglende respekt for menneskeverdet.

Handikappede utsettes for hets og trakassering

TRAKASSERING

Et flertall av personer med nedsatt funksjonsevne sier de har opplevd krenkende og hatefulle ytringer. For mange fører dette til isolasjon og helseplager.

Ber Brende svare om Israel-boikott

STORTINGET

Hans Olav Syversen (KrF) ber om utenriksministerens syn på vedtaket i Trondheim bystyre om boikott av isralske varer og tjenester.

– Hårreisende boikottvedtak

handelsnekt

Frp-politiker mener Trondheim bystyres vedtak om Israel-boikott kan være ugyldig og ber fagbevegelsen rydde i antisemittiske strømninger.

Trondheim boikotter varer fra Vestbredden

POLITIKK

Bystyret i Trondheim vedtok i går at kommunen ikke skal benytte seg av varer og tjenester Israel produserer i områder omtalt som «okkupert palestinsk område».

Valgforsker: – KrF håper å rokke ved Frp

politikk

KrFs samarbeidssignaler er en strategi for å mobilisere velgerne slik at Frp blir utmanøvrert, mener valgforsker Anders Todal Jenssen ved NTNU.

– Viktig å svare ærlig når du reiser til Israel

reisetrøbbel

Den siste måneden har to norske kvinner blitt nektet adgang til Israel og palestinske områder da de ankom flyplassen i Tel Aviv. Det siste tilfellet var en student som skulle gjøre feltarbeid på Vestbredden i forbindelse med sin mastergrad ved NTNU. Hun ble satt på glattcelle i 19 timer.

Norske forskere ble inspirert i Israel

KJEMITEKNISK SAMARBEID

Norske forskere samarbeider gjerne med universitet i Haifa, til tross for universitetet bidrar til israelsk våpenindustri.

Et spørsmål om (s)kjønn

identitet

En rekke skoler innfører kjønnsnøytrale toaletter. Et juridisk tredje kjønn kan være på vei.

De skulle inkluderes, men faller utenfor

leder

Ny forskning om funksjonshemmede barn og unge viser at det ikke står så godt til med integreringen som vi gjerne liker å tro. Det er et stort sprik mellom de politiske idealene og barnas isolerte hverdag.

Symbolet 
på KrF-Ap-samarbeid

valg

– Symbolverdien er stor, sier valgforsker når KrF og Arbeiderpartiet nå samarbeider med Venstre i byråd i Bergen. Selv vil de ikke snakke om samarbeid nasjonalt.

Valgforsker: Sandberg ikke lett å bli klok på

nyheter

Når Frp-nestleder Per Sandberg truer med at Frp kan komme til å gå ut av regjering, viser han for både parti og velgere at de står hardt på asylsaken, sier valgforsker Anders Todal Jenssen.

«UNE mangler peiling på religion»

konvertitter

Den som tror er irrasjonell, og religiøse ledere lurer seg selv, mener Utlendingsnemnda (UNE). Det hevder den tidligere flyktningen Macumbe Eninga, som skriver masteroppgave om asylsaker.

Går du i kirken lever du lenger – og bedre

kirkemøtet

Folk som går i kirken har mindre depresjon og lever lenger. Men på institusjonelt nivå må kirken avklare sin rolle, mener
 NTNU-rektor. I ettermiddag kan du se hans innlegg til Kirkemøtet - direkte her på Dagen.no.

Ekspert: Kun unnskyldning overfor Kina er godt nok

Samfunn

Utenriksminister Børge Brende (H) kan unnlate å møte Dalai Lama, men kinesernes holdning vil uansett ikke bli endret. For Kina er norsk unnskyldning det eneste som vil rette på forholdet, mener professor Paul Midford, leder for NTNUs Japan-program.

Hvem skal få info om genene våre?

Samfunn

Først skraper du løs noen celler fra innsiden av munnen med en vattpinne og sender den til Island. To uker etter får du en e-post fra selskapet om at prøven er klar.

Sår tvil om Downs-blodprøve

Samfunn

Spinkelt erfaringsgrunnlag og usikkerhet om treffsikkerheten gjør at lege Siri Fuglem Berg maner norske fagfolk og politikere til aktsomhet i vurderingen av blodprøven som kan avdekke avvik hos fostre.

Mange sier de er avhengige av Facebook

Samfunn

I en ny un­der­sø­kel­se ved­går mange ung­dom­mer at de er av­hen­gi­ge av det so­sia­le nett­ver­ket Face­bo­ok. Noen har et tvangs­mes­sig for­hold, sier psy­ko­log.

Vil erstatte ultralyd med blodprøve

Samfunn

Universitetssykehuset Nord-Norge vil tilby den nye blodprøven som kartlegger Downs syndrom tidlig i svangerskapet. Helst vil de kartlegge fosteret før abortgrensen.

Sterkt troende får mindre sosial støtte

Kristenliv

Forsk­ning ved NTNU i Trond­heim slår fast at per­soner som synes re­li­gion er be­ri­ken­de, opp­le­ver mind­re so­si­al støt­te enn per­soner som har et mer dis­tan­sert for­hold til re­li­gion.