Natta då marerittet begynte

krystallnatta

Komande natt er det 80 år sidan nazistane for alvor slo til mot jødane. Sju år seinare var seks millionar døde.

Hevder Gud var midt i Auschwitz

kinofilm

I en og en halv dag i konsentrasjonsleiren Auschwitz følger vi ungareren Saul Ausländer i «Sauls sønn». Filmen har fått bred anerkjennelse og går for tiden på norske kinoer.

Oppskriften på fred og forsoning

Meninger

Stri­den­de par­ter som begge vel­ger fred og som i møte med hver­and­re er vil­li­ge til å ofre noe av egen stolt­het og egne følte ret­tig­he­ter har mu­lig­het til selv å bli en del av mi­rak­let, skriver Andreas Viumdal.

Smålig av Klassekampen

Meninger

Å nekte å ta inn Med Is­rael For Freds an­non­se er en små­lig og lite kle­de­lig hand­ling fra en avis som el­lers leg­ger stor vekt på å la ulike syn komme til orde, skriver Dagen på lederplass.

Hemmelig grav for tysk krigsforbryter i Italia

Samfunn

Den tyske na­zis­ten og krigs­for­bry­te­ren Erich Priebke er be­gra­vet på en feng­sels­kirke­gård i Ita­lia. Det nøy­ak­ti­ge ste­det hol­des hem­me­lig, etter at Priebke også etter sin død er en om­stridt og av mange for­hatt per­son.

Var nær homoforfølgelse i Norge

Samfunn

Hadde politiminister i Nasjonal Samling (NS) Jonas Lie fått viljen sin i 1942 hadde nazistene fått klarsignal til å gjennomføre en forfølgelse av norske homofile.

Pink Holocaust: En rosa tragedie

Samfunn

Opp mot 15.000 tyske homofile menn ble deportert til konsentrasjonsleire under 2. verdenskrig. Hadde Bård Nylund levd i Tyskland for 70 år siden ville han ha vært en av dem.