Ja, be for syke!

debatt

Vi i Oase mener at det blir galt når forbønnshandlinger kobles til godtgjøring.

Frimodig etterfølgere av Jesus

Åpningstale Led 18

Om vi virkelig tror at Guds ord er åndelig føde, funker det dårlig å forandre verden med tom mage.

Vekst i tjenerskap

Kristenliv

Evnen og mu­lig­he­ten til å tjene er en gave fra Gud, og sann vekst, når den er ren, vil pro­du­se­re tje­nes­tens frukt.

Kartlegger troshistorien i menigheter

Kristenliv

Den Evangelisk Lutherske Frikirke setter fokus på misjonale menigheter. I et eget prosjekt er Moss og Hønefoss utpekt som pilotmenigheter, der medlemmer skal kartlegge sin troshistorie.

Advarer mot spådomskunster

Kristenliv

- Profetier kan ikke bestilles. Da blir det spådomskunst, mener Kari Holmås. Hun er viss på at hun var lydig mot Gud da hun under SommerOase refset profetipraksisen på stevnet.

Uenighet om profeti på Oase

Kristenliv

En av talerne mener Guds navn misbrukes på Oase, og det ble ropt «feiging» mot Oase-lederen da han åpnet paneldebatten om profetiske nådegaver.

Hele NLMs sjelesørger

Kristenliv

Eivind Sætre (58) har løftet Salem Bergen til en av byens mest livskraftige forsamlinger. Nå skal han styrke personaloppfølgingen i Misjonssambandet.