La oss lære av jødene

I fokus

La oss lære av antikkens jøder! Bruk Bibelen! Gi den videre til neste generasjon! Arbeid utrettelig for bibelglede!

Gjenoppdaget mystisk bibelsk blåfarge

forsvunnet

På bibelsk tid spilte en himmelblå farge en sentral rolle i jødenes religiøse liv. Men så forsvant den i nesten 1.500 år.

Røst

andakt

Jesu seier over fristeren

prekenhåndboka

Da Satan fristet Jesus i ørkenen, skjedde det en tilsiktet repetisjon av fristelses-begivenheten i 1Mos 3. Den første Adam falt i synd. Den andre Adam seiret derimot over fristeren og fristelsene hans. I Kristus kan vi derfor alle seire, ved å få del i Jesu seier.

Islams grunnvoll er kynisme, blodbad og forførerisk poesi

debatt

Islams fanebærere etterlater seg en historisk arv, en dypt tragisk ideologi – en «sverdets ideologi» som også nå – fjorten hundre år etter Muhammed – fortsetter å hjemsøke og ryste menneskeheten.

Til Kirkemøtets representanter

kirkemøtet

Skal Den norske kirke berges, er det virkelig tid for omvendelse og ikke for å gå i spissen ved å lede det norske folk til enda større frafall fra den levende Gud.

Ikke si noe

i fokus

Jeg opplever at vi lever i en tid der det er så lett for mange kristne å uttale seg om alle ting. Det pøses ut negative ord i øst og vest. Man har meninger om alt. Og oftest er meningene negative.

Gud har en plan

guds plan

Gud har alltid en plan, det viser Han gang på gang.

Fred for Jerusalem

i fokus

Mykje kan seiast under ei slik overskrift, her berre ein smal sektor.

Krever tegn for å tro

Andakt

Uten Jesus vil vi hungre og tørste åndelig talt. Bare Jesus kan tilfredsstille vårt dypeste åndelige behov.

Fra steintavler til lesebrett

ny plattform

Barnepastor Kåre Skuland har en plan. Han vil for alvor ta trosopplæringen av barn i Frikirke-Norge inn i den digitale sfære.

Trosheltene

andakt

«Alle disse fikk godt vitnesbyrd for sin tro, men de oppnådde ikke å få det som var lovet» (Heb 11,39).

Trusselen mot Israel

utenrikskommentar

Jeg håper norske politikere er i stand til å se hvem som truer hvem i Midtøsten, skriver Dag Øyvind Juliussen.

Et personlig valg

andakt

Han kunne leve et dobbeltliv og sole seg i andres beundring. Mulighetene var der. Men han nektet. Han ville ikke.

Lovpakt og nådepakt

andakt

Evangeliet må forkynnes. Evangeliet om at Jesus har levd det livet vi ikke maktet å leve, og om at Han har sonet alle våre synder.

Så liten gud de har!

Meninger

De­bat­te­ne som går viser hvor stor for­vir­ring og uenig­het som råder om de for­skjel­li­ge teori­ene. Selv­sagt. Det er bare Sann­he­ten som er urok­ke­lig, skriver Greta Aune Jotun.

Vil saksøke Israel for de 10 landeplagene

Israel

Mange araberstater bruker Israel som syndebukk for alt som er galt. Nå vil en egyptisk journalist saksøke Israel for de voldsomme straffedommene som kom over Egypt under farao.

Ingen ting hindrar Herren

Meninger

Me lever i ei tid der frå­fal­let frå Guds ord er stør­re enn nokon gong sidan kris­ten­dom­men vart inn­ført her i lan­det for tusen år sidan. Som kris­ten­folk tapar me slag etter slag i ånds­kam­pen, og det ser ut som om dje­ve­len si­grar på alle fron­tar, skriver Dag Rune Lid.